Последна актуализация: May 01, 2022

Моля, прочетете внимателно настоящите условия, преди да използвате нашата услуга.

Тълкуване и определения

Тълкуване

Думите, с които първоначалната буква е главна, имат значения, определени при следните условия. Следните определения имат същото значение, независимо дали се появяват в единствено или в множествено число.

Определения

За целите на настоящите Общи условия:

 • филиал означава субект, който контролира, контролира се или е под общ контрол с дадена страна, където „контрол“ означава собственост върху 50% или повече от акциите, дялово участие или други ценни книжа, имащи право да гласуват за избор на директори или друг управляващ орган.
 • Акаунт означава уникален акаунт, създаден за Вас за достъп до нашата Услуга или части от нашата Услуга.
 • Държава отнася се до: Обединеното кралство
 • За Компанията (наричан или „Компанията“, „Ние“, „Нас“ или „Наш“ в това Споразумение) се отнася за Valextino LTD
 • Приспособление означава всяко устройство, което има достъп до Услугата, като компютър, мобилен телефон или цифров таблет.
 • Стока се отнасят до артикулите, предлагани за продажба в Услугата.
 • Поръчки означава заявка от Вас за закупуване на Стоки от Нас.
 • обслужване се отнася до Уебсайта.
 • Правила и условия (наричани също „Условия“) означават тези Общи условия, които формират цялото споразумение между Вас и Компанията относно използването на Услугата.
 • Служба за социални медии на трети страни означава всякакви услуги или съдържание (включително данни, информация, продукти или услуги), предоставени от трета страна, които могат да бъдат показани, включени или предоставени от Услугата.
 • уебсайт се отнася за Valuxxo, достъпен от https://valuxxo.com/
 • Вие означава физическото лице, което осъществява достъп или използва Услугата, или компанията или друго юридическо лице, от името на което такова лице има достъп или използва Услугата, както е приложимо.

потвърждение

Това са Общите условия, уреждащи използването на тази Услуга, и споразумението, което действа между Вас и Дружеството. Тези Общи условия определят правата и задълженията на всички потребители по отношение на използването на Услугата.

Достъпът до и използването на Услугата се обуславя от приемането и спазването на настоящите Общи условия. Тези Общи условия се прилагат за всички посетители, потребители и други, които имат достъп или използват Услугата.

С достъп или използване на Услугата Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Общи условия. Ако не сте съгласни с някоя част от настоящите Общи условия, тогава нямате достъп до Услугата.

Представяте, че сте на възраст над 18 години. Компанията не разрешава на тези под 18 години да ползват Услугата.

Вашият достъп до и използване на Услугата също се обуславя от приемането и спазването на Политиката за поверителност на компанията. Нашата Политика за поверителност описва Нашите правила и процедури за събиране, използване и разкриване на Вашите лични данни, когато използвате Приложението или Уебсайта, и Ви казва за Вашите права на поверителност и как законът Ви защитава. Моля, прочетете внимателно нашата Политика за поверителност, преди да използвате нашата услуга.

Подаване на поръчки за стоки

Като правите поръчка за стоки чрез Услугата, вие гарантирате, че сте законно способни да сключвате обвързващи договори.

Вашата информация

Ако желаете да направите поръчка за стоки, налични в Услугата, може да бъдете помолени да предоставите определена информация, свързана с Вашата поръчка, включително, без ограничение, Вашето име, Вашия имейл, Вашия телефонен номер, номер на Вашата кредитна карта, дата на изтичане на Вашата кредитна карта, Вашият адрес за фактуриране и Вашата информация за доставка.

Вие заявявате и гарантирате, че: (i) имате законното право да използвате всяка кредитна или дебитна карта(и) или друг(и) метод(и) на плащане във връзка с която и да е Поръчка; и че (ii) информацията, която ни предоставяте, е вярна, точна и пълна.

С изпращането на такава информация вие ни предоставяте правото да предоставим информацията на трети страни, обработващи плащания с цел улесняване на изпълнението на Вашата поръчка.

Анулиране на поръчката

Запазваме си правото да откажем или анулираме Вашата поръчка по всяко време поради определени причини, включително, но не само:

 • Наличност на стоки
 • Грешки в описанието или цените на Стоките
 • Грешки във вашата поръчка

Запазваме си правото да откажем или анулираме Вашата поръчка, ако се подозира измама или неразрешена или незаконна транзакция.

Права за анулиране на вашата поръчка

Стоките, които закупите, не могат да бъдат върнати в съответствие с настоящите Правила и условия и нашата Политика за връщане.

Нашата Политика за връщане е част от тези Общи условия. Моля, прочетете нашата Политика за връщане, за да научите повече за правото си да анулирате поръчката си.

Вашето право да анулирате поръчка се отнася само за Стоки, които все още не са изпратени. Ние не приемаме никакво връщане. Стоки, които са повредени или не са в същото състояние, в каквото сте ги получили, или които са износени само след отваряне на оригиналната опаковка, няма да бъдат възстановени.

Няма да имате право да отмените поръчка за доставка на някоя от следните стоки:

 • Доставката на Стоки, направени по Вашите спецификации или ясно персонализирани.
 • Доставката на Стоки, които според естеството си не са подходящи за връщане, се влошават бързо или когато датата на изтичане изтече.
 • Доставката на Стоки, които не са подходящи за връщане поради здравословни или хигиенни причини и са разпечатани след доставката.
 • Доставката на Стоки, които след доставката, според естеството си, са неразделно смесени с други артикули.
 • Предоставянето на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, ако изпълнението е започнало с Вашето предварително изрично съгласие и Вие сте признали, че губите правото си на анулиране.

Наличност, грешки и неточности

Ние непрекъснато актуализираме нашите предложения за стоки в услугата. Стоките, налични в Нашата Услуга, може да са с неправилна цена, да са описани неточно или да не са налични и е възможно да имаме закъснения в актуализирането на информацията относно нашите Стоки в Услугата и в нашата реклама на други уебсайтове.

Ние не можем и не гарантираме точността или пълнотата на всяка информация, включително цени, изображения на продукти, спецификации, наличност и услуги. Запазваме си правото да променяме или актуализираме информацията и да коригираме грешки, неточности или пропуски по всяко време без предизвестие.

Ценова политика

Компанията си запазва правото да ревизира своите цени по всяко време преди да приеме Поръчка.

Посочените цени могат да бъдат преразгледани от Компанията след приемане на Поръчка в случай на събитие, засягащо доставката, причинено от действия на правителството, промяна в митата, увеличени такси за доставка, по-високи разходи за валута и всякакви други въпроси извън контрола на Компанията . В този случай Вие ще имате право да анулирате Вашата поръчка.

Плащания

Всички закупени стоки подлежат на еднократно плащане. Плащането може да се извърши чрез различни налични методи за плащане, като Visa, MasterCard, Affinity Card, American Express карти или методи за онлайн плащане (PayPal, например).

Платежните карти (кредитни или дебитни карти) подлежат на проверки за валидиране и оторизация от издателя на Вашата карта. Ако не получим необходимото разрешение, ние няма да носим отговорност за закъснение или недоставяне на Вашата поръчка.

Потребителски акаунти

Когато създавате акаунт при нас, Вие трябва да ни предоставите информация, която е точна, пълна и актуална по всяко време. Неспазването на това представлява нарушение на Условията, което може да доведе до незабавно прекратяване на Вашия акаунт в Нашата услуга.

Вие носите отговорност за опазването на паролата, която използвате за достъп до Услугата, и за всякакви дейности или действия под Вашата парола, независимо дали паролата Ви е с нашата услуга или услуга за социални медии на трета страна.

Вие се съгласявате да не разкривате паролата си на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, след като разберете за всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на Вашия акаунт.

Не можете да използвате като потребителско име името на друго лице или юридическо лице или което не е законно достъпно за използване, име или търговска марка, която е предмет на каквито и да било права на друго лице или юридическо лице, различно от Вас, без подходящо разрешение, или име, което е иначе обидно, вулгарно или нецензурно.

Връзки към други сайтове

Услугата ни може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от Дружеството.

Компанията няма контрол върху и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Освен това потвърждавате и се съгласявате, че Дружеството не носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за каквито и да е щети или загуби, причинени или се предполага, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уебсайтове или услуги.

Силно Ви съветваме да прочетете Общите условия и политиките за поверителност на всички уебсайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Приключване

Можем да прекратим или спрем Вашия акаунт незабавно, без предварително известие или отговорност, по каквато и да е причина, включително без ограничение, ако нарушите тези Общи условия.

При прекратяване Вашето право да използвате Услугата ще се преустанови незабавно. Ако желаете да прекратите акаунта си, можете просто да преустановите използването на Услугата.

Ограничаване на отговорността

Независимо от каквито и да е щети, които Вие бихте могли да понесете, цялата отговорност на Дружеството и на някой от неговите доставчици съгласно която и да е разпоредба от настоящите Условия и Вашето изключително средство за защита за всичко гореизложено ще бъде ограничена до сумата, действително платена от Вас чрез Услугата или 100 USD ако не сте закупили нищо чрез Услугата.

Доколкото е разрешено от приложимото законодателство, в никакъв случай Дружеството или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да било специални, случайни, косвени или последващи вреди (включително, но не само, щети от загуба на печалба, загуба на данни или друга информация, за прекъсване на бизнеса, за телесна повреда, загуба на поверителност, произтичаща от или по някакъв начин свързана с използването или невъзможността за използване на Услугата, софтуер на трети страни и / или хардуер на трета страна, използван със Услугата, или в противен случай във връзка с която и да е разпоредба на настоящите Условия), дори ако Дружеството или някой доставчик е бил информиран за възможността за такива щети и дори ако средство за защита не е от основното си предназначение.

Някои държави не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции или ограничаване на отговорността за случайни или последващи щети, което означава, че някои от горните ограничения може да не се прилагат. В тези държави отговорността на всяка страна ще бъде ограничена в най-голямата степен, разрешена от закона.

ОТКАЗ ОТ „КАКВИ Е“ и „КАТО НАЛИЧНИ“

Услугата Ви се предоставя „КАКВА Е“ и „КАТО НАЛИЧНА“ и с всички неизправности и дефекти без каквато и да е гаранция. В максималната степен, разрешена от приложимото законодателство, Дружеството, от свое име и от името на своите филиали и своите и съответните им лицензодатели и доставчици на услуги, изрично се отказва от всички гаранции, независимо дали са изрични, подразбиращи се, законови или по друг начин, по отношение на Услуга, включително всички подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, право на собственост и ненарушаване, както и гаранции, които могат да възникнат в резултат на сделката, хода на изпълнението, използването или търговската практика. Без ограничение на гореизложеното, Компанията не предоставя никакви гаранции или ангажименти и не представя никакъв вид, че Услугата ще отговори на Вашите изисквания, ще постигне някакви предвидени резултати, ще бъде съвместима или ще работи с друг софтуер, приложения, системи или услуги, ще работи без прекъсване, да отговаря на всички стандарти за производителност или надеждност или да не съдържа грешки или че евентуални грешки или дефекти могат или ще бъдат коригирани.

Без да ограничава гореизложеното, нито Компанията, нито който и да е от доставчиците на компанията прави никакви изявления или гаранции от какъвто и да е вид, изрични или подразбиращи се: (i) по отношение на работата или наличността на Услугата, или информацията, съдържанието и материалите или продуктите включени в тях; (ii) че Услугата ще бъде непрекъсната или без грешки; (iii) по отношение на точността, надеждността или валутата на каквато и да е информация или съдържание, предоставено чрез Услугата; или (iv) че Услугата, нейните сървъри, съдържанието или имейлите, изпратени от или от името на Компанията, не съдържат вируси, скриптове, троянски коне, червеи, злонамерен софтуер, бомби за времето или други вредни компоненти.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на определени видове гаранции или ограничения на приложимите законови права на потребител, така че някои или всички по-горе изключения и ограничения може да не се отнасят за Вас. Но в такъв случай изключенията и ограниченията, посочени в този раздел, се прилагат в най-голяма степен приложими съгласно приложимото законодателство.

Приложим закон

Законите на страната, с изключение на нейните правила за конфликт на закони, уреждат настоящите Условия и Вашето използване на Услугата. Вашето използване на Приложението може също да бъде подчинено на други местни, държавни, национални или международни закони.

Разрешаване на спорове

Ако имате някакви притеснения или спор относно Услугата, вие се съгласявате първо да се опитате да разрешите спора неофициално, като се свържете с Компанията.

За потребители от Европейския съюз (ЕС)

Ако сте потребител на Европейския съюз, ще се възползвате от всички задължителни разпоредби на законодателството на държавата, в която пребивавате.

Съответствие на законодателството на Съединените щати

Вие представлявате и гарантирате, че (i) не се намирате в страна, която е обект на правителството на ембарго на правителството на Съединените щати, или която е определена от правителството на Съединените щати като "подкрепяща тероризма" държава, и (ii) не сте изброени във всеки списък на правителството на САЩ на забранени или ограничени страни.

Разделяне и отказ

Разделение

Ако някоя от разпоредбите на тези Условия се счита за неприложима или невалидна, тази разпоредба ще бъде променена и тълкувана за постигане на целите на тази разпоредба в максимална степен съгласно приложимото законодателство, а останалите разпоредби ще продължат с пълна сила и действие.

Снемане

С изключение на предвиденото в настоящото, неизпълнението на право или изискването за изпълнение на задължение съгласно настоящите Условия не засяга способността на дадена страна да упражни такова право или изисква такова изпълнение по всяко време след това, нито отказът от нарушение представлява отказ на всяко последващо нарушение.

Устен превод

Тези Общи условия може да са били преведени, ако ние сме ги направили достъпни за Вас в нашата Услуга. Вие се съгласявате, че оригиналният текст на английски ще има предимство в случай на спор.

Промени в настоящите Общи условия

Ние си запазваме правото по наше собствено усмотрение да модифицираме или заменим настоящите Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ние ще положим разумни усилия да предоставим предизвестие от поне 30 дни преди влизането в сила на нови условия. Какво представлява съществена промяна, ще бъде определено по наша преценка.

Продължавайки достъпа или използването на нашата Услуга след влизането в сила на тези редакции, вие се съгласявате да бъдете обвързани с преработените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, изцяло или отчасти, моля, спрете да използвате уебсайта и Услугата.

С достъпа до този уебсайт приемаме, че приемате тези правила и условия. Не продължавайте да използвате Valuxxo, ако не сте съгласни да приемете всички правила и условия, посочени на тази страница.

Следната терминология се отнася за настоящите Общи условия, Декларация за поверителност и Известие за отказ от отговорност и всички споразумения: „Клиент“, „Вие“ и „Вашият“ се отнася до вас, лицето, което влиза в този уебсайт и е в съответствие с условията на компанията. „Компанията“, „Нашите“, „Ние“, „Нашите“ и „Нас“, се отнася до нашата Компания. „Страна“, „Страни“ или „Нас“ се отнася както за Клиента, така и за нас самите. Всички условия се отнасят до офертата, приемането и разглеждането на плащането, необходимо за осъществяване на процеса на нашето съдействие на Клиента по най-подходящия начин с изричната цел да се отговори на нуждите на Клиента по отношение на предоставянето на заявените от Компанията услуги, в съответствие с и се подчинява на действащото законодателство на Нидерландия. Всяко използване на горната терминология или други думи в единствено число, множествено число, главни букви и / или той / тя или те, се приема като взаимозаменяеми и следователно като отнасящи се до същата.

Cookies

Използваме използването на бисквитки. С достъпа до Valuxxo вие се съгласявате да използвате бисквитки в съответствие с Политиката за поверителност на Valextino ltd.

Повечето интерактивни уебсайтове използват "cookies", за да ни позволят да извлечем данните на потребителя за всяко посещение. Cookies се използват от уебсайта ни, за да се даде възможност за функционалност на определени области, за да улеснят хората, които посещават нашия уебсайт. Някои от нашите партньорски / рекламни партньори също могат да използват "cookies".

Разрешително

Освен ако не е посочено друго, Valextino ltd и/или неговите лицензодатели притежават правата на интелектуална собственост за всички материали на Valuxxo. Всички права върху интелектуалната собственост са запазени. Можете да получите достъп до това от Valuxxo за ваша лична употреба, подложена на ограниченията, определени в тези правила и условия.

Вие не трябва да:

 • Повторно публикуване на материал от Valuxxo
 • Продайте, наемайте или сублицензирайте материали от Valuxxo
 • Възпроизвеждане, дублиране или копиране на материал от Valuxxo
 • Преразпределете съдържание от Valuxxo

Настоящото споразумение започва да тече от датата на настоящото споразумение.

Части от този уебсайт предлагат възможност на потребителите да публикуват и обменят мнения и информация в определени области на уебсайта. Valextino ltd не филтрира, редактира, публикува или преглежда коментари преди тяхното присъствие на уебсайта. Коментарите не отразяват възгледите и мненията на Valextino ltd, неговите агенти и/или филиали. Коментарите отразяват възгледите и мненията на лицето, което публикува своите възгледи и мнения. До степента, разрешена от приложимите закони, Valextino ltd не носи отговорност за коментарите или за каквато и да е отговорност, щети или разходи, причинени и/или понесени в резултат на каквото и да е използване и/или публикуване на и/или показване на коментарите в този уебсайт.

Valextino ltd си запазва правото да наблюдава всички коментари и да премахва всички коментари, които могат да се считат за неподходящи, обидни или нарушават настоящите Общи условия.

Вие гарантирате и представяте, че:

 • Имате право да публикувате коментарите на нашия уебсайт и да имате всички необходими лицензи и съгласия за това;
 • Коментарите не накърняват никакво право на интелектуална собственост, включително, без ограничение, авторско право, патент или търговска марка на трета страна;
 • Коментарите не съдържат клеветнически, клеветнически, обидни, неприлични или незаконни материали, които са нахлуване в личния живот
 • Коментарите няма да се използват за търсене или популяризиране на бизнес или обичайни или представяне на търговски дейности или незаконна дейност.

С настоящото предоставяте на Valextino ltd неизключителен лиценз за използване, възпроизвеждане, редактиране и упълномощаване на други да използват, възпроизвеждат и редактират всеки от вашите коментари във всякаква форма, формат или медия.

Хипервръзка към съдържанието ни

Следните организации могат да се свържат към нашия уебсайт без предварително писмено одобрение:

 • Правителствени агенции;
 • Търсачки;
 • Новинарски организации;
 • Дистрибуторите на онлайн дистрибутори могат да се свързват с нашия уебсайт по същия начин, както хиперлинк към уеб сайтовете на други изброени фирми; и
 • Системно акредитирани фирми, с изключение на привличането на организации с нестопанска цел, благотворителни търговски центрове и благотворителни групи за набиране на средства, които не могат да бъдат свързани към нашия уебсайт.

Тези организации могат да се свържат с нашата начална страница, с публикации или с друга информация за уебсайта, стига връзката: (а) по никакъв начин да не е измамна; (б) не означава погрешно спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти и / или услуги; и в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Можем да разглеждаме и одобряваме други заявки за връзка от следните типове организации:

 • общоизвестни потребителски и / или бизнес източници на информация;
 • сайтове на общността на dot.com;
 • сдружения или други групи, представляващи благотворителни организации;
 • онлайн дистрибутори на директории;
 • интернет портали;
 • счетоводни, правни и консултантски фирми; и
 • образователни институции и търговски асоциации.

Ние ще одобрим искания за връзки от тези организации, ако решим, че: (a) връзката няма да ни накара да изглеждаме неблагосклонни за себе си или за нашите акредитирани бизнеси; (b) организацията няма никакви отрицателни записи при нас; (c) ползата за нас от видимостта на хипервръзката компенсира липсата на Valextino ltd; и (г) връзката е в контекста на обща информация за ресурса.

Тези организации могат да се свържат към нашата начална страница, стига връзката: (а) по никакъв начин да не е измамна; (б) не означава погрешно спонсорство, одобрение или одобрение на свързващата страна и нейните продукти или услуги; и в) се вписва в контекста на сайта на свързващата страна.

Ако сте една от организациите, изброени в параграф 2 по-горе, и се интересувате от връзка към нашия уебсайт, трябва да ни информирате, като изпратите имейл до Valextino ltd. Моля, включете вашето име, името на вашата организация, информация за контакт, както и URL адреса на вашия сайт, списък с всички URL адреси, от които възнамерявате да се свържете към нашия уебсайт, и списък с URL адреси на нашия сайт, към които бихте искали да връзка. Изчакайте 2-3 седмици за отговор.

Одобрените организации могат да препращат към нашия уебсайт, както следва:

 • Чрез използването на нашето фирмено име; или
 • Чрез използването на единния ресурсен локатор, към който е свързана; или
 • Чрез използването на каквото и да било друго описание на нашия уебсайт, свързано с това, има смисъл в контекста и формата на съдържанието на сайта на свързващата страна.

Няма да бъде позволено използването на логото на Valextino ltd или други произведения на изкуството за свързване при липса на лицензионно споразумение за търговска марка.

iFrames

Без предварително одобрение и писмено разрешение, не можете да създавате рамки около нашите уеб страници, които да променят по някакъв начин визуалната презентация или външния вид на нашия уебсайт.

Отговорност за съдържанието

Ние не носим отговорност за съдържанието, което се появява на Вашия уебсайт. Вие се съгласявате да ни защитавате и защитавате срещу всички претенции, които се увеличават на Вашия уебсайт. Никакви линкове не трябва да се появяват на уебсайтове, които могат да се тълкуват като клеветнически, нецензурни или престъпни, или които нарушават, други нарушават или защитават нарушение или друго нарушение на права на трети страни.

Вашата поверителност

Моля, прочетете Декларацията за поверителност

Запазване на права

Запазваме си правото да поискаме да премахнете всички връзки или конкретна връзка към нашия уебсайт. Вие одобрявате незабавно да премахнете всички връзки към нашия уебсайт при поискване. Също така си запазваме правото да спазваме тези условия и политиката ни по всяко време. Чрез непрекъснато свързване с нашия уебсайт Вие приемате да сте обвързани и да следвате тези условия за свързване.

Премахване на връзките от нашия уебсайт

Ако откриете някаква връзка на нашия уебсайт, която по някаква причина е обидна, можете да се свържете и да ни информирате всеки момент. Ще разгледаме искания за премахване на връзки, но не сме задължени да го направим или да ви отговорим директно.

Ние не гарантираме, че информацията в този сайт е правилна, не гарантираме нейната пълнота или точност; нито обещаваме да гарантираме, че сайтът ще остане на разположение или материалът на уебсайта ще бъде актуализиран.

Отказ от отговорност

В максималната степен, разрешена от приложимото право, изключваме всички декларации, гаранции и условия, отнасящи се до нашия уебсайт, и използването на този уебсайт. Нищо в този отказ от отговорност:

 • ограничи или изключи нашата или вашата отговорност за смърт или телесна повреда;
 • ограничаваме или изключваме нашата или вашата отговорност за измама или измамно представяне;
 • да ограничите никое от нашите или вашите задължения по начин, който не е разрешен съгласно приложимото законодателство; или
 • изключвайте каквито и да е от нашите или вашите задължения, които не могат да бъдат изключени съгласно приложимото законодателство.

Ограниченията и забраните за отговорност, установени в този раздел и на друго място в този отказ от отговорност: а) са предмет на предходния параграф; и б) уреждат всички задължения, произтичащи от отказа от отговорност, включително задълженията, произтичащи от договора, в правонарушение и при нарушаване на законоустановеното задължение.

Докато уебсайтът и информацията и услугите на уебсайта се предоставят безплатно, ние няма да носим отговорност за каквито и да било загуби или щети от всякакъв характер.

контакт

За всякакви допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на info@valuxxo.com

0

Тя ПИН на Pinterest